Acta Biologica Plantarum Agriensis

Acta Biologica Plantarum Agriensis

The Acta Biologica Plantarum Agriensis, a member of the Acta Academiae Paedagogicae Agriensis family of scientific journals, is published yearly by the Eszterházy University, Eger. This international journal contributes in all areas of plant biology, including anatomy, physiology, stress- and ecophysiology, biochemistry, biophysics, molecular biology, cell biology, genetics, ecology, taxonomy and geobotany.

 

We consider papers in any of the main areas of plant biology including anatomy, physiology, stress- and ecophysiology, biochemistry, biophysics, molecular biology, cell biology, genetics, ecology, taxonomy and geobotany. Type of published papers: research papers, review articles, and comments on published papers. Review articles should indicate fruitful areas of further research.

 

Az Acta Biologica Plantarum Agriensis – az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményeinek egyik köteteként – évente jelenik meg. Nemzetközi folyóiratként a növénybiológia különböző területeiről közöl publikációkat: növényanatómia és -élettan, stressz- és ökofiziológia, biokémia, biofizika, molekuláris biológia, sejtbiológia, genetika, ökológia, taxonómia és geobotanika.

 

Homepage: http://abpa.ektf.hu/