Annales Mathematicae et Informaticae

Annales Mathematicae et Informaticae

Annales Mathematicae et Informaticae is an international journal of the Institute of Mathematics and Informatics of Eszterházy Károly University (Eger, Hungary), published by Líceum University Press.

 

Az Annales Mathematicae et Informaticae – címének megfelelően – évente megjelenő periodika. Kivételes esetben (konferenciák special issue számaként) plusz egy kötet jelenhet meg. A publikációk kizárólagos nyelve az angol, a folyóirat saját LaTeX formátumot használ. A folyóirat szerkesztőbizottságát elismert nemzetközi, illetve hazai matematikusok és informatikusok alkotják. A folyóiratot az EKE Matematikai és Informatikai Intézete szerkeszti és adja ki, nyomtatott és online formában (ez utóbbi 1997-től elérhető). Online elérése ingyenes mind a publikálók, mind az olvasók szempontjából (úgynevezett „gold open access" folyóirat). A folyóirat elvben a matematika és az informatika bármely területéről fogad be kéziratokat, de kiemeltként kezeli az Intézetben folyó kutatások területeit (pl. számelmélet, csoportelmélet, számítógéppel segített geometriai tervezés, programozási nyelvek). A folyóirat módszertani publikációknak is helyet ad mindkét szakterületen. A folyóiratot több releváns tudományos adatbázis indexeli: Clarivate Analytics (korábban Thomson Reuters), Scopus, Zentralblatt für Mathematik, MathSciNet, EBSCO. A módszertani cikkeket a MathEduc adatbázis referálja. A folyóirat az MTMT-ben jelenleg Q2-es besorolású.

 

http://ami.uni-eszterhazy.hu/