Acta Universitatis: Sectio Biologiae - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a biológiai tudományok köréből

Acta Universitatis: Sectio Biologiae

Az Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae Sectio Biologiae folyóiratot az Eszterházy Károly Egyetem Biológiai Intézetének Állattani Tanszéke gondozza, és évente kétszer jelenik meg. A folyóirat a biológia minden területéről fogad tanulmányokat, beleértve a biológia tanítás szakmódszertanát, és a biológia különböző határterületeit is, például környezettan, egészség- és környezeti nevelés, neuropedagógia. Végzős és már végzett diákjainkat folyamatosan bátorítjuk a folyóiratban történő publikálásra. A szerkesztőbizottsági és lektorálási feladatokat a Biológiai Intézet oktatói mellett külsős kutatók és szakemberek látják el. A folyóirat angol és magyar nyelvű publikációkat is közöl.