Acta Universitatis: Sectio Biologiae - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Biologiae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a biológiai tudományok köréből

Impresszum 

Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. habil. Emri Zsuzsa, tanszékvezető főiskolai tanár

A szerkesztőbizottság tagjai:
Prof. emeritus dr. Kikeli Pál István – Marosvásárhely Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Családorvosi Tanszék
Dr. Antal Károly – főiskolai docens
Dr. Bóka Beáta – főiskolai docens
Dudás György – címzetes egyetemi docens
Dr. Furcsa Laura – tanszékvezető főiskolai tanár
Dr. Kozma Mihály – címzetes főiskolai docens
Kvaszingerné dr. Prantner Csilla – egyetemi adjunktus

ISSN: 2732-0480

Kiadói adatok

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Dr. Nagy Andor

A kötet nyomdai kivitelezése az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában készült.
Felelős vezető: Kérészy László