Acta Carolus Robertus - Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei

Impresszum

Főszerkesztő:
Bujdosó Zoltán


Felelős szerkesztők:
Hágen István
Csernák József
Kovács Gyöngyi


Szerkesztőbizottság:
Bandlerova, Anna – Slovak University of Agriculture in Nitra, Szlovákia
Baranyi Aranka – Eszterházy Károly Egyetem
Csernák József – Eszterházy Károly Egyetem
Dávid Lóránt – Eötvös Loránd Tudományegyetem
Dinya László – Eszterházy Károly Egyetem
Fodor László – Eszterházy Károly Egyetem
Florkowski, Wojciech – University of Georgia, Egyesült Államok
Furgała-Selezniow, Grażyna – University of Warmia and Mazury, Lengyelország
Ivolga, Anna – Stavropol State Agrarian University, Oroszország
Kerekes Kinga – Babeş-Bolyai Egyetem, Románia
Koźuch, Barbara – Jagelló Egyetem, Lengyelország
Liebmann Lajos – Eszterházy Károly Egyetem
Nagy Péter Tamás – Debreceni Egyetem
Nagyné Demeter Dóra – Eszterházy Károly Egyetem
Przygodska, Renata – University of Bialystok, Lengyelország
Réthy István – Eszterházy Károly Egyetem
† Sadowski, Adam – University of Bialystok, Lengyelország
Szilágyi Ferenc – Partiumi Keresztény Egyetem, Románia
Takács István – Óbudai Egyetem
Takácsné György Katalin – Óbudai Egyetem
Tamus Antalné – Eszterházy Károly Egyetem


ISSN 2062-8269 (Nyomtatott)
ISSN 2498-9312 (Online)

Kiadói adatok

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Nagy Andor

Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató