Acta Universitatis: Germanistische Studien - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominate: Germanistische Studien - Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelvtudomány köréből

Acta Universitatis: Germanistische Studien

Die Zeitschrift enthält wissenschaftliche Beiträge des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károly-Eszterházy-Universität zur deutschen Sprache, Literatur und Kultur. In den Germanistischen Studien wird hauptsächlich das Material der Konferenzen und wissenschaftlichen Sitzungen des Lehrstuhls veröffentlicht, die Zeitschrift bietet aber auch Publikationsmöglichkeiten für Forscher anderer ungarischer und ausländischer germanistischer Institute. Sie erscheint alle zwei Jahre.

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékének tudományos közleményei a német nyelv, irodalom és kultúra köréből. A folyóirat elsősorban a tanszék konferenciáinak, tudományos üléseinek anyagát tartalmazza, de megjelenési lehetőséget biztosít bel- és külföldi germanisztikai műhelyek kutatóinak publikációi számára is. Megjelenik kétévente.