Acta Universitatis: Germanistische Studien - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominate: Germanistische Studien - Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a német nyelvtudomány köréből

Herausgegeben von Mihály Harsányi 

Muttersprachliche Lektorin: Holde Sonja Gomba

A szerkesztőség címe:
Eszterházy Károly Egyetem
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
3300 Eger, Egészségház u.
Telefon: 06/36/520-480

E-mail: nemet@uni-eszterhazy.hu

ISSN 2630-9513

Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Kiadóvezető: Nagy Andor

Készül: az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában
Felelős vezető: Kérészy László