A helyi érték - Kulturális örökség tanulmányok

Impresszum

Sorozatszerkesztő:
Dr. Verók Attila (Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem)

Szerkesztőbizottság:
Dr. Balázs Géza (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Dr. Czeglédi László (Médiainformatika Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem)
Dr. Monok István (Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem)
Dr. Nagy Andor (Esterhazyanum Kutatócsoport, Eszterházy Károly Egyetem)
Dr. Patkós Csaba (Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem)
Dr. Petercsák Tivadar (nyugalmazott egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem)
Dr. Veres Gábor (Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem)
Dr. Zvara Edina (Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem)

Kiadói adatok

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Dr. Nagy Andor

Készül: az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában
Felelős vezető: Kérészy László