Historia Nostra

Historia Nostra

A Historia Nostra az egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének évente megjelenő, tudományos folyóirata. Elsődleges célja, hogy publikációs lehetőséget biztosítva elősegítse azoknak a hallgatóknak a szakmai előmenetelét, akik az intézményben kívánják doktori címüket megszerezni. Feladatának tekinti továbbá, hogy olyan önálló tudományos írásmű elkészítésére ösztönözze a történelem és nem történelem szakos hallgatókat, akik esetleg nem a történelemtudomány területén képzelik el a jövőjüket, ám felsőfokú tanulmányaik alatt behatóan óhajtanak foglalkozni a koraújkori, újkori és jelenkori magyar történelem részletkérdéseivel.

A Historia Nostra szerkesztőbizottsága úgy döntött, hogy a periodikában tanulmányokat, kisebb közleményeket, forrásközléseket és recenziókat jelentet meg. Ezek a munkák nem tudományos doktori címmel rendelkező kutatók értekezései. Még csak nem is doktoranduszok vagy doktorandák munkái, hanem a BA- vagy az MA-képzésben részt vevő hallgatók korai "szárnypróbálgatásai". Valamelyiküknek az első, némelyiküknek viszont már a második, harmadik vagy sokadik, de mindenképpen saját kutatáson alapuló, és eddig más folyóiratban nem publikált írása, amely megjelenését lektori (konzulensi és opponensi) vélemények hagytak jóvá.

A dolgozatok közzétételével a szerkesztőbizottság reményét fejezi ki, hogy az Olvasó újabb ismeretekkel gazdagítja tudását, a Szerzők pedig bátorítást kapnak arra, hogy a megkezdett úton haladjanak tovább a szakmában.