Acta Universitatis: Sectio Historiae - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a történelemtudomány köréből

Acta Universitatis: Sectio Historiae

Az Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae kötetét az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete gondozza. A folyóirat kezdetben, a többi tudományterülethez hasonlatosan, az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeinek a része volt, melyek első kötete 1963-ban látott napvilágot. A különböző tudományterületek 1987-től jelennek meg önálló kötetben, ez a szám szerint 18-as számú kötet volt tehát az első önálló történelemtudományi kiadvány Egerben. A periodika ezt követően általában kétévente, majd a 90-es évek végétől évente jelenik meg. A szerkesztőbizottság az Intézet vezető oktatóiból és külső kutatókból áll, a lektorálást elsősorban ez a testület végzi. Minden kötetnek külön szerkesztője van. A kötetekben elsősorban az intézeti oktatók publikálnak, azzal a céllal, hogy bemutassák az Intézetben futó kutatásokat.