Acta Universitatis: Sectio Historiae - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a történelemtudomány köréből

46. szám (2019)

A kötet eredeti címe: Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae

Tanulmányok Dr. Kozári József és Dr. Kriston Pál tiszteletére

 

Szerkesztette:
Dr. Bajnok Dániel, PhD, adjunktus

 

Főszerkesztő:
Dr. habil. Gebei Sándor, az MTA doktora, professor emeritus

 

A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. habil. Kiss László, PhD, főiskolai tanár
Dr. habil. Makai János, PhD, főiskolai tanár
Dr. habil. Miskei Antal, PhD, egyetemi docens
Dr. habil. Pap József, főiskolai tanár
Mgr. Imrich Nagy, PhD, Besztercebánya
Prof. dr. Peter Kónya, PhD, Eperjes

 

ISSN: 2560-2144

A teljes szám elérése az egyetemi repozitóriumban: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4592/ 

Cikkek

Dr. Kozári József és Dr. Kriston Pál köszöntése Makai János, Pap József p. 4-6.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4593/

Közérdek vagy egyéni érdek? Bajnok Dániel p. 9-21.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4594/

Női szerepkonstrukciók a magyar reformáció korában Balogh Judit p. 23-37.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4595/

„Szent dokumentuma erős lelkeknek” Bartók Béla p. 39-50.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4596/

Családi, rokonsági kapcsolatok Egerben a 19. század második felében Berecz Anita p. 51-64.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4597/

A kisvárdai Várday család Borbély Zoltán p. 65-74.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4598/

II. József császár oroszországi útjai (1780, 1787) a magyar szakirodalomban II. Dinnyés Patrik p. 75-100.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4599/

Egy katonai pályafutás kiteljesedése Fábián Máté p. 101-120.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4600/

Egy nehéz évtized az egri papnevelés történetében (1950–1960) Gál Máté p. 121-143.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4601/

Az OMM koronaországának, Galícia-Lodoméria Királyságának „utóélete” 1918–1921 között Gebei Sándor p. 145-162.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4602/

Az indiai szekuláris állam és a vallásközösségi erőszak Guszmann Gergely p. 163-175.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4603/

„Borogyino 1812” a 19. századi orosz művészetben Kaló Ferenc p. 177-183.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4604/

A felderítés és híradás jelentősége a thermopülai, a trasimenusi és a cannaei csata lefolyásában Kertész István p. 185-198.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4605/

Csaplovics János 1822-es „Ethnographiai Értekezés”-e mai szemmel I. Kiss László p. 199-219.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4606/

Bortizedbérlők a késő középkori egri számadáskönyvekben Kristóf Ilona p. 221-236.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4607/

Kijev 1169. évi tragédiája az 1991 után megjelent orosz nyelvű munkákban Makai János p. 237-250.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4608/

Furia Albertnétől Mező Ferencnéig Miskei Antal p. 251-260.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4609/

A brassói Honterus Gimnázium kora újkori disputációi Nagy Andor p. 261-271.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4610/

Edward király Egerben Pap József p. 273-303.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4611/

Somfai János, az elfeledett „forradalmár” (életútvázlat) Rainer M. János p. 305-322.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4612/

Székely lófők és közszabadok Romsics Ignác p. 323-340.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4613/

A nagykunsági települések ártéri gazdálkodása Rózsa Sándor p. 341-358.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4614/

Egy egri tudományos kutatóintézet története Veres Gábor p. 359-368.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4615/

Küszöbönálló szemléletváltás az erdélyi szász könyvtártörténet-írásban? Verók Attila p. 369-383.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4616/