Acta Universitatis: Sectio Historiae - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a történelemtudomány köréből