Acta Universitatis: Sectio Historiae - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a történelemtudomány köréből

Impresszum 

Főszerkesztő: Dr. habil. Gebei Sándor, az MTA doktora, professor emeritus

A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. habil. Kiss László, PhD, főiskolai tanár
Dr. habil. Makai János, PhD, főiskolai tanár
Dr. habil. Miskei Antal, PhD, egyetemi docens
Dr. habil. Pap József, PhD, főiskolai tanár
Mgr. Imrich Nagy, PhD (Besztercebánya)
Prof. Dr. Peter Kónya, PhD (Eperjes)

Lektorálja a szerkesztőbizottság

Elérhetőség: tortenelem@uni-eszterhazy.hu 

ISSN: 2560-2144

Kiadói adatok

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Dr. Nagy Andor

A kötet nyomdai kivitelezése az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában készült.
Felelős vezető: Kérészy László