Acta Universitatis: Sectio Linguistica Hungarica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből

Acta Universitatis: Sectio Linguistica Hungarica

Az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének periodikája több mint négy évtizedes múltra tekinthet vissza. A publikált tanulmányok a tanszék és az oktatók kutatási területének megfelelően változatos tematikát foglalnak magukban: általános nyelvészet, magyar nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, az anyanyelvi nevelés módszertana, valamint a Neveléstudományi Doktori Iskola Nyelvpedagógiai Alprogramjához kapcsolódva a nyelvpedagógia. 2008 óta működő tanszéki kutatócsoportunk (PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport) szerteágazó tevékenységének köszönhetően tankönyvkutatási anyagok is rendszeresen megjelennek. Szerepet kap az interdiszciplinaritás: a stilisztikai kutatások révén lehetőség van az irodalomtudománnyal érintkező, illetőleg fordítástudományi publikációk közlésére. A megjelenés gyakorisága: évente.