Acta Universitatis: Sectio Linguistica Hungarica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből

Impresszum

Szerkeszti: Domonkosi Ágnes

Szerkesztőbizottság:
Adamikné Jászó Anna
Eőry Vilma
Pethő József
Simigné Fenyő Sarolta

ISSN 2631-0198

 

Kiadói adatok

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Nagy Andor

Készül: az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában
Felelős vezető: Kérészy László