Acta Universitatis: Sectio Litterarum - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok az irodalomtudomány köréből

Acta Universitatis: Sectio Litterarum

Az Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum kötetét az Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Irodalomtudományi Tanszéke gondozza. A 2019-ben újraindult tudományos közlemény a folyton formálódó és újjáalakuló irodalmi kánonok és beszédmódok aspektusából ragadja meg a klasszikus és modern alkotásokat, jelenségeket. Kiadványunk igyekszik megszólítani mind a tudományos szakmát, mind az intézet hallgatóit, írásainkkal igyekszünk olyan kérdésekre válaszokat adni, melyek aktuálisak, relevánsak a kor kutatói, bölcsészei, leendő és jelenlegi magyartanárai számára.

Az Acta irodalomtudományi közleményei évenként, tematikus számokkal jelentkeznek, tematikái tükrözik a tanszék oktatóinak a magyartanárképzésben, a Neveléstudományi Doktori Iskolában és a két kutatócsoportunkban (Performativitás Kutatócsoport, Kultúra- és Drámatudományi Kutatócsoport) folytatott kutatásait, emellett lehetőséget biztosít a tanszék konferenciaanyagainak publikálására. A szerkesztőbizottság a tanszék vezető oktatóiból és esetenként külső kutatókból áll, a lektorálási feladatokat is ők végzik.