Acta Universitatis: Sectio Litterarum - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok az irodalomtudomány köréből

Impresszum

Főszerkesztő:
Dr. Kusper Judit PhD, egyetemi docens


Szerkesztőbizottság:
Dr. Körömi Gabriella PhD, főiskolai docens
Dr. habil. Onder Csaba PhD, főiskolai tanár
Prof. Dr. habil. Pintér Márta Zsuzsanna DSc, egyetemi tanár

 

ISSN 2676-959X

 

Kiadói adatok

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Dr. Nagy Andor

Készül: az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában
Felelős vezető: Kérészy László