Új Pedagógiai Szemle

Új Pedagógiai Szemle

Az Új Pedagógiai Szemle széles szakmai körhöz szóló neveléstudományi folyóirat, peer reviewed tanulmányrovattal, illetve szellemi és műfaji értelemben nyitott, átjárható egyéb rovatokkal. A szerkesztőség vallja, hogy a nyilvánosság a társadalom működésének egyik legfontosabb tere.
A lap igyekszik egyaránt megszólítani a pedagógiai gyakorlatban, a pedagógusképzésben, a tudományos kutatásban és a szakpolitika megalkotásában részt vevő szakembereket; olvasóként és szerzőként ugyanúgy számít rájuk. A szerkesztőség olyan tér létrehozatalára törekszik, ahol a neveléstudomány, az oktatáspolitika és a gyakorlat nyelvén megfogalmazódó üzenetek egymással párbeszédbe léphetnek. A mindennapi pedagógiai munka színtereiről érkező, mélyen átélt történetekre éppúgy nyitott a lap, mint a tudományos és szakpolitikai közlendőkre. A szerkesztők munkamódszere a párbeszéd; a beérkező szövegek alapos szerkesztői megfontolás és a szerzővel, szerzőkkel folytatott együtt gondolkodás során jutnak el a megjelenésig.

A folyóirat honlapja: http://upszonline.hu/