Acta Universitatis: Sectio Paedagogica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica= Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből

Acta Universitatis: Sectio Paedagogica

Az Eszterházy Károly Egyetem Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominate. Sectio Paedagogica kötetét az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének Pedagógia Tanszéke adja ki. A szerkesztőbizottság által szerkesztett és lektorált tudományos szakcikkek tematikai összetétele sokrétű, helyet kapnak benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek. A kötet szerzői a Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, oktatói, doktorandusz hallgatói. A tanulmánykötetet a szakmai közönség mellett a hallgatók számára is ajánljuk.