Acta Universitatis: Sectio Paedagogica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica= Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből

42. szám (2019)

A kötet eredeti címe: Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica

 

Szerkesztette: Virág Irán, Ugrai János

ISSN 2630-9742

A teljes szám elérése az egyetemi repozitóriumban: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4619/

Cikkek

Előszó Virág Irén p. 7-8.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4620/

Vita(kultúra) a német felvilágosodás eszmerendszere kapcsán Hüber Gabriella Margit p. 9-14.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4621/

Az ének- és zenetanítás helyzete a magyar nyelvű felekezeti tanítóképzésben a 19. században Klemm Dénes p. 15-24.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4622/

A tanulók képzését és személyiségformálását meghatározó tényezők a budapesti Református Főgimnáziumban a Pál utcai fiúk korában Medovarszki István p. 25-44.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4623/

Az iskolán kívüli népművelés kérdése az 1931-es és az 1942-es egri egyházmegyei zsinaton Tengely Adrienn p. 45-50.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4624/

A magyarországi könyvtárosképzés kibontakozása Kovács Máté (1906-1972) munkásságának tükrében Fülep Ádám p. 51-60.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4625/

Az iskolai szocializáció hatékonyságának mérése történeti megközelítésben Turós Mátyás p. 63-73.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4626/

Egy harmincéves modern alternatív iskola gyökerei Dobos Orsolya p. 75-81.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4627/

A tanulói státuszhelyzet hatása az iskolai teljesítményre K. Nagy Emese p. 83-100.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4628/

A pedagóguspálya tagolása, a pedagógusok szakmai életútgörbéje Orgoványi-Gajdos Judit p. 101-110.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4629/

Elégedettség a mozgásterápiák elérhetőségével a pedagógiai szakszolgálatban Nagyné Klujber Márta p. 111-121.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4630/

A közművelődés jogszabályi változásainak fő irányvonalai Oszlánczi Tímea p. 125-133.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4631/

Értékfeltárás a közművelődésben egyetemisták bevonásával Simándi Szilvia, Kelemen Éva p. 135-141.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4632/

Az elektronikus könyvtárak szolgáltatásai és használata a tudományos munkában Fülep Ádám p. 143-154.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4633/