Acta Universitatis: Sectio Paedagogica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Paedagogica= Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből

Impresszum

Sorozatszerkesztő: Virág Irén

 

Kiadói adatok

ISSN 2630-9742

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelent az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Dr. Nagy Andor
Felelős szerkesztő: Dr. Domonkosi Ágnes
Nyomdai előkészítés: Csombó Bence
Megjelent: 2018. szeptember

A kötet nyomdai kivitelezése az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában (Egerben) készült. 
Felelős vezető: Kérészy László