Acta Universitatis... Sectio Philosophica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Philosophica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei.Tanulmányok a filozófiatudományok köréből

42. szám (2019)

Új kihívások az etika oktatásában - filozófiai tradíciók és alternatív módszerek

Szerkesztette: Loboczky János

Cikkek

Előszó Loboczky János p. 5-7.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4212/

A másik szempontjára való tekintettel... Veress Károly p. 11-20.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4213/

Esetlegesség, közösség, individualitás Ungvári-Zrínyi Imre p. 21-43.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4214/

Proximitív felelősség és morálpedagógiai gyakorlat Makai Péter p. 45-53.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4215/

Hogyan tanítsuk Bernard Williams etikáját? Somos Róbert p. 55-69.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4216/

A művészetek és az erkölcsi nevelés Loboczky János p. 71-77.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4217/

A műalkotások etikai olvashatósága Valastyán Tamás p. 79-88.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4218/

Az etika kiiktathatatlansága a modern medicinában - a hagyományos orvosi etikai, a biomedicinális etikai és bioetikai perspektívák metszéspontján Rózsa Erzsébet p. 89-104.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4219/

Hittan és/vagy erkölcstan? Kamarás István p. 107-119.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4220/

A személyiségetikák oktatásának jelentősége az etikatanár-képzésben Thiel Katalin p. 121-128.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4221/

Intellektuális erények a jellemnevelésben Nemes László p. 129-138.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4222/

Kortárs sci-fi filmek kérdésfelvetéseinek tematikus alkalmazási lehetőségei az erkölcstan oktatásában Trembeczki István p. 139-147.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4223/

Az etikaoktatás kutatási háttere Bertók Rózsa, Bécsi Zsófia p. 149-156.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4224/

Mit tehet az etika és a filozófia tantárgy a reflektív és diszpulzív diákokért? Farkas Zoltán p. 157-171.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4225/