Acta Universitatis: Sectio Philosophica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Philosophica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei.Tanulmányok a filozófiatudományok köréből

Impresszum

Sorozatszerkesztő: Loboczky János

Szerkesztőbizottság:
Kicsák Lóránt
Loboczky János
Schwendtner Tibor

ISSN 2676-8631

 

Kiadói adatok

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora
Megjelenik az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Nagy Andor

Készül: az Eszterházy Károly Egyetem nyomdájában
Felelős vezető: Kérészy László