Sárospataki Pedagógiai Füzetek

27. szám (2018)

Szerkesztették:
Toma Kornélia,
Bednarik László,
Podlovics Éva Lívia

ISSN 0230-0435
ISBN 978-615-5621-68-0

Cikkek

160 éves a sárospataki pedagógusképzés Kelemen Judit p. 9-14.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4523/

„…egy okos, értelmes tanítókat képező intézetnek fel álíthatása…” Bátoriné Misák Marianna p. 15-23.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4524/

Comenius szellemi hagyatéka Tamás Erzsébet p. 25-31.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4525/

Emlékezés tanítóképzős diák- és tanáréveimre Földy Ferenc p. 33-36.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4526/

Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola munkája 1979-től 2008-ig Pásztor Andrásné p. 37-40.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4527/

Az óvodapedagógus-képzés évtizedei Sárospatakon Feróné Komolay Anikó p. 41-47.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4528/

Alkotó rajztanárok a sárospataki tanítóképzőben a kezdetektől napjainkig Fazekas Balofh István p. 49-71.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4529/

A bölcsődés korú gyermekek nevelésének kérdései Bekéné Zelencz Katalin p. 73-80.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4530/

A harmonikus óvoda-iskolaátmenet koncepciója a Vajdaságban Nagy Annamária p. 81-88.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4531/

Iskolakezdési dilemmák sajátos nevelési igényű gyermekek esetében Furcsa Laura, Orbán Ágnes p. 89-97.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4532/

A nehézségekkel való megküzdés segítése és lehetőségei Erdei Róbert p. 99-114.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4533/

A diszkalkulia megítélése a gyakorló pedagógusok és pedagógusjelöltek körében Eszes Barbara, Furcsa Laura p. 115-130.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4534/

Geometriai feladatok összehasonlító elemzése első és második osztályos matematika tankönyvekben Tapoti Antal, Köves Gabriella p. 131-151.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4535/

Kompetenciák és fenntarthatóság az erdei iskolában Varga Pálné p. 153-165.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4536/

Múzeumpedagógia a köznevelésben Sándor Zsuzsa p. 167-180.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4537/

A magatartási problémák és a drámapedagógusok Pinczésné Palásthy Ildikó p. 181-192.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4538/

The status of the young - the results of a youth research Pacsuta István p. 193-206.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4539/

Tudattalan tanári pályaválasztás és a kötődési stílus összefüggése Kissné Gombos Katalin p. 207-218.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4540/

Van-e gyógymód a bibliofóbiára? Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, Körei László, Vincze Tamás p. 219-230.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4541/

Merre tart(hat) az iskola? Tomori Tímea p. 231-243.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4542/

Tankocka az oktatásban Ládiné Szabó Tünde p. 245-254.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4543/

Játékosítás az alsó tagozatban Mikó Attiláné p. 255-264.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4544/