Sárospataki Pedagógiai Füzetek

Szerkesztők: 
Dr. Toma Kornélia főiskolai docens (főszerk.)
Dr. Bednarik László főiskolai docens
Dr. Podlovics Éva Lívia adjunktus

Elérhetőség: toma.kornelia@uni-eszterhazy.hu

ISSN 0230-0435

A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Egyetem rektora

Megjelent az EKE Líceum Kiadó gondozásában
Kiadóvezető: Nagy Andor
Felelős szerkesztő: Zimányi Árpád
Nyomdai előkészítés: Csombó Bence
Borítóterv: Lenkey-Tóth Péter
Megjelent: 2018-ban

Készítette: az Eszterházy Károly Egyetem nyomdája
Felelős vezető: Kérészy László