Acta Universitatis: Sectio Sport - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Vizsgálatok a sporttudomány és a társadalomtudomány területén

Acta Universitatis: Sectio Sport

Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézete (SI) által gondozott tudományos folyóirat, melynek kiemelt célja az oktatás és kutatás elméletének, illetve gyakorlatának fejlesztése, valamint a sporttudományos olvasottság növelése. Az folyóirat a sporttudományt interdiszciplináris tudományterületnek tekintve elsősorban az emberre jellemző és az emberrel kapcsolatos tevékenységek és fogalmak vizsgálataként határozza meg.
A folyóirat irányultságában és szellemiségében kiemelten megmutatkozik a Sporttudományi Intézet képzési profilja. Ezzel összhangban elsősorban olyan empirikus és teoretikus tanulmányokat közlünk, amelyek a testnevelés, a versenysport, a szabadidősport és a sportszervezés területét vizsgálják tudományos igénnyel. Emellett a sporttudomány ezektől eltérő területeit bemutató igényes eredeti tanulmányokat is befogadunk, helyet adva műhelymunkáknak, innovatív gyakorlatoknak, illetve konferencia beszámolóknak is.
A folyóirat magyar nyelven fogad kéziratokat, publikálási lehetőséget adva elsősorban hazai és határon túli egyetemi oktatóknak, a köznevelésben dolgozó pedagógusoknak, kutatóknak, PhD hallgatóknak és TDK munkában részt vevő hallgatóknak is.

Elérhetőség: bognar.jozsef@uni-eszterhazy.hu